Dr. Pesovár Ernő Emlékplakett

- Alapító okirat -

/1/ A Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség a jelen és jövő generációinak példát mutató Dr. Pesovár Ernő emléke, munkássága előtt tisztelegve, a néptánc örökség gyűjtésében, kutatásá-ban, átörökítésében és művészi feldolgozásában a névadó hagyomány és korszerűségről vallott elveinek szellemében végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére Pesovár Ernő emlékplakettet alapított. A díj azokat a személyeket illetve együtteseket illeti, akik és amelyek tudományos, szervező és alkotó munkájukkal, együttesi eredményeikkel maradandó értéket teremtenek. Az Emlékplakettel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár.
A díj országos hatókörű.

/2/ Az emlékplakett leírása:

Pesovár Ernő Emlékplakett, művészi kivitelű, bronzból készült, kör alakú, átmérője 100 mm, vastagság 5 milliméter. A plakett előlapját középmezőben Pesovár Ernő portréja, körív jobb oldalán neve, bal oldalán 1926-2008 évszám, hátlapját a kitüntetett személy bevésett neve és a kitüntetés adományozásának évszáma díszíti. Alkotója: Veres Gábor szobrász (Hegyfalu Vízimalom). Az éremhez kísérő A4-es oklevél járul.

/3/ Az Emlékplakett adományozásának alapja a kitüntetésre javasolt közösség (egyesület, együttes, iskola) vagy személy kimagasló közösségi, szakmai tevékenysége az alábbi kategóriákban:
a.) saját régió, etnikai terület hagyományainak felgyűjtésében, megőrzésében, feldolgozásában és átörökítésében elért eredményért,
b.) néptánckutatásban elért egyéni tudományos teljesítményért,
c.) a néptáncművészet területén kifejtett kiemelkedő pedagógiai, művészi alkotótevékenységért. A bírálóbizottság (kuratórium) mindhárom kategóriában előnybe részesíti azokat a várományosokat, akiknek munkásságában a Dunántúl, Nyugat-Magyarország táncos örökségének megőrzése hangsúlyosan szerepel.

/4/ Felterjesztés
Az emlékplakett odaítélésére egyének és csoportok, egyesületek is tehetnek javaslatot.
Az átadás évében, a Nyugat-Magyarországi Néptáncantológia megrendezése előtt – megadott határidőre -, írásban, az éremre javasolt munkásságának bemutatásával, a felterjesztés indoklásával.

/5/ A felterjesztés elbírálása
A felterjesztések elbírálásáról, az emlékplakett odaítéléséről a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség által felkért 7 fős bírálóbizottság (kuratórium) dönt.

/6/ Az emlékplakett átadásának időpontja:
Az első átadás időpontja 2013. november hónap (16.) A „Nyugat-Magyarországi Néptáncantológia
Pesovár Ernő emlékére” rendezvényen.