ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az „53. Májusfakitáncolás Néptánctalálkozó” című rendezvényre vonatkozóan

Időpont: 2024. június 01. 13.00.-21.00

Helyszín: Batthyány Örökségközpont Színház és Kastélyudvar

Tájékoztatjuk, hogy az 53. Májusfakitáncolás Néptánctalálkozó szervezője a Nyugat Magyarországi Néptáncszövetség mint Adatkezelő, a rendezvény során fénykép és hang-/vagy videofelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény résztvevői felismerhetőek lehetnek.

A fénykép és videofelvételeket a Béri Balog Ádám Táncegyüttes Kulturális Egyesület mint projektkedvezményezett valamint a a Nyugat Magyarországi Néptáncszövretség mint lebonyolító elektronikus felületeken elektronikusan, valamint sajtóorgánumokon keresztül papíralapon a nyilvánosság számára közzé teheti, de semmilyen direkt reklámcélból nem használhatja fel.

A kezelt adatok köre: érintettekről készült fénykép és hang-/ vagy videofelvételek.
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása szerint feldolgozott személyes adatok az érintett törlési kérelméig kerülnek jogszerűen kezelésre elektronikusan és/vagy papír alapon.

Adatkezelés jogalapja:
Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében csatlakozik a rendezvényhez, ráutaló magatartásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatai fenti célokkal összefüggő kezeléséhez, illetőleg adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti nyilvánosságra hozatalához, felhasználásához.

Tudomásul veszi továbbá, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a info@folklor.hu címre küldött elektronikus levél révén, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.